As ’n Christelike kerk is Sewende-dag Adventiste ’n geloofsgemeenskap gevestig op die geloofsbeginsels uiteengesit in God se Woord.

Sewende-dag Adventiste beskryf hierdie geloofsbeginsels op die volgende maniere: God se grootste begeerte is dat jy ’n duidelike beeld van Sy karakter sal sien. Wanneer jy Hom duidelik sien, sal Sy liefde vir jou onmoontlik word om teen te staan. Vir baie beteken “om God duidelik te sien” om God se gesig te sien. Hoe Hy lyk is egter nie die punt nie. Die belangrikste isom Sy karakter te sien en te verstaan.

Hoe duideliker ons Hom verstaan, hoe meer oorheersend word Sy liefde vir ons. Hoe meer ons van Sy liefde begin ervaar, hoe meer sal ons eie lewens begin sin maak. Wanneer alles lyk of dit wil uitmekaarval, wanneer jy alleen in die heelal voel, is Jesus midde dit alles om persoonlik vrede en hoop te bied.

Laat Hom toe in jou lewe. Hy begin onmiddellik weer “modelleer” wie jy is en hoe jy lewe. Om die waarheid te sê, Jesus is altyd hard besig om Sy volgelinge te omvorm tot getroue verteenwoordigers van God se karakter. Kyk na Jesus en jy sal die gesig van God sien, liefdevol en vol begrip.

Events

Sangdiens & Sabbatskool

Jan 29 2022 9:15 AM - 10:00 AM

Lesstudie

Jan 29 2022 10:00 AM - 10:45 AM

http://sabbatskoolles.weebly.com/

Sabbat Diens

Jan 29 2022 11:00 AM - 12:00 PM

Biduur

Feb 02 2022 7:00 PM - 8:00 PM

Sabbat Opening

Feb 04 2022 6:30 PM - 9:00 PM

Kerksaal samekoms